معنی کلمه مدل تنگ ماهی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تنگ ماهی به انگلیسی in اکتبر 10, 2019

معنی کلمه مدل تنگ ماهی به انگلیسی می شود fish bowl models

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *