معنی کلمه تنگ شیشه ای به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات انگلیسی درباره تنگ ماهی in اکتبر 10, 2019

معنی کلمه تنگ شیشه ای به انگلیسی می شود glass fish bowl

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *