معنی کلمه تنگ استوانه ای ماهی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تنگ ماهی به انگلیسی in اکتبر 10, 2019

معنی کلمه تنگ استوانه ای ماهی به انگلیسی می شود Cylindrical fish bowl

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *